Vi utvikler og produserer produkter og tjenester som tar sikte på å redusere energiforbruket, forurensning og karbonutslipp. Det sier seg selv at en bærekraftig utvikling har topp prioritet gjennom livssyklusen til våre produkter og tjenester, fra produksjon til resirkulering.

1. VI SKAPER OG UTVIKLER PRODUKTER FOR FREMTIDEN

Gjennom utvikling og design av våre produkter, følger vi nøye med på miljøproblemene forårsaket av en økende trafikkmengde. Vi lytter nøye til kundene våre og tar sikte på å oppfylle deres krav når det gjelder gateparkering. Sammen med kundene utvikler vi tilpassede prosjekter og tjenester som Presto Cov., en smart parkeringsautomat som kan identifisere bilister som er med i en bildelingsordning. Som vinneren av Cleantech Award Geneva 2014 med vårt Presto Park-system, viser vi tydelig vår evne til innovasjon og møte de nye kravene til innovativ gateparkering.

2. VI FORBEDRER VÅRT DESIGN FOR Å REDUSERE VÅRT ØKOLOGISKE FOTAVTRYKK

Selv om solcellepaneler nå finnes overalt og allerede er en pålitelig energikilde for automatiserte systemer, fortsetter vi å utvikle nye løsninger for å redusere energiforbruket til utstyret vårt. Det er designet for å være så uavhengig av andre systemer som mulig, med for eksempel ekstern dataoverføring. Noe som reduserer energibruken betydelig. For Presto Europa-systemet reduserte vi størrelsen på komponentene til et minimum, noe som reduserte råvareforbruket med 20 til 30%. Vi leverer derved de letteste og minste parkeringsautomatene i markedet.

3. VI VELGER MILJØVENNLIGE RÅMATERIALER

Når det er mulig prøver vi å bygge utstyret vårt med materialer som er resirkulerbare eller som ikke utgjør noen fare hvis det ikke er resirkulerbart. Det eneste unntaket er de delene som leverer strøm.

Med dette målet for øyet har IEM utviklet en teknikk for å minimalisere prosentandelen av farlige metaller, som bly. Vi bruker for eksempel et metall – luft elektrokjemiske batterier som back-up om vinteren.

4. VI VELGER MILJØVENNLIG TRANSPORT

Etter omfattende undersøkelser har vi nådd en optimal løsning for våre produkter. All transport fra produksjonsstedet eller verkstedene våre og ut til kundene, foregår på samme pall uten pappemballasje.

Videre produseres det store flertallet av delene til våre automater i Europa:

  • De elektroniske kretskortene er laget i Frankrike og Sveits;
  • Skapene produseres i Frankrike, Belgia, Italia og Sveits;
  • Sluttmontering og kvalitetskontroll foregår i Sveits.

5. VI RESIRKULERER VÅRT UTSTYR

Utstyret vårt er designet og bygget for å vare i minst 10 år. I følge tilbakemeldinger fra kunder er levetiden normalt lengre enn for andre tilsvarende produkter på markedet. I samsvar med EN 2002/96 – CE-forskriften, er vi opptatt av å ta utstyret vårt tilbake i retur når det kondemneres, for å sikre riktig resirkulering og en avhending som ivaretar miljøet.

6. REDUSERE VÅRT KARBON FOTAVTRYKK

De aller fleste komponentene kan resirkuleres. Vårt miljøvennlige design betyr at mer enn 97% av materialene automatene våre består av kan resirkuleres, unntatt energiforsyningen,  94,7% når energikilden inkluderes

7. VI ØNSKER Å HA LOKAL TILSTEDEVÆRELSE OG SERVICE FOR Å BYGGE LANGSIKTIGE RELASJONER

IEM har ekstremt lojale bånd til sine partnere og ansatte. Noen leverandører har vært med siden selskapet ble opprettet. Personalet vårt, hvorav halvparten har vært hos oss i mer enn 10 til 20 år, er som en del av vår familie, et felles team.

Når vi vurderer å samarbeide med en ny partner, sørger vi for at følgende verdier blir respektert:

  • Ivareta menneskerettigheter;
  • Akseptable arbeids- og lønnsforhold
  • Miljøaspektet
  • Bekjempe korrupsjon