Sentrale aktører innen parkering

offentlige og private PARKERINGSOPERATØRER

Det merkes at avgiftsparkering på gaten påvirker bilførernes atferd Innføring av vilkårsparkering mot betaling bidrar til økt sirkulasjon av kjøretøyer, ved å bruke prismekanismer og brukervennlige betalingssystemer som virkemiddel, og de nye betalingsmåtene som tilbys kundene gjør det mulig å øke respekten for parkeringspolitikken og derved også betalingsviljen

Myndigheter og parkeringsoperatører har muligheten for å overvåke både tilbudet av parkeringsplasser og prispolitikken. Dette har en direkte innvirkning på bilistenes adferd, på operatørens inntekter og på trafikkmengden. Et godt parkeringstilbud og en passende prispolitikk oppfordrer folk til å optimalisere sitt reisemønster gjennom bruken av flere ulike transportmidler på sine reiser.

Dette er grunnen til at det er viktig å utvikle en tydelig, dynamisk og effektiv parkeringspolitikk, ved å ta hensyn til bilførers adferd, og kunne overvåke og analysere virkningen av de valgte strategiene.

IEMS LØSNINGER

Takket være IEMs parkeringsplattform kan parkeringsoperatører gjennom  Presto1000 applikasjonen overvåke sine parkeringsplasser. På den ene siden leverer Presto1000 nøkkelinformasjon som er sentral for beslutningstakerne, og i tillegg fungerer det som et planleggings- og støtteverktøy for daglig drift som blant annet inkluderer innsamling av omsetning, vedlikehold samt håndheving av parkeringsvilkår.

I tillegg til baksystemet leverer IEM også ulike produkter og tjenester som omfatter parkeringsautomater  (betaling for bevegelig eller fast plass), sensorerkontakt og kontaktløse kredittkortlesere, skybaserte tjenester og støttetjenester som derved gjør IEMs parkeringssystem til det mest komplette på markedet.

Bilfører

Dataene som samles inn er ikke ment å bare brukes av myndighetene. De gjør det også mulig for bilistene å planlegge kjøreruten sin på en smart måte: de kan få tilgang til parkeringsdata i sanntid i kombinasjon med veiledning om alternativ reiseinformasjon på sin smarttelefon, nettbrett, datamaskin, eller en infokiosk i byen.

Takket være nyttige tjenester og produkter som elektroniske parkeringsbilletter mv., kan bilfører betale for sin parkering uavhengig av parkeringsautomaten, noe som er mer praktisk og oppfordrer dem til å bruke mer effektive transportløsninger.

Å gjøre det brukervennlig består ikke bare i å fjerne hindringer som for eksempel gjennom å tilby alternative betalingsløsninger på automatene. Brukervennlighet øker faktisk verdien av selve tjenesten.

IEMS LØSNINGER

Alle brukerorienterte tjenester er samlet på portalen, Prestopark.com.

Hver pendler, innbygger eller turist, vil finne et nyttig sett med tilpasset informasjon om parkeringsabonnement, ledige parkeringsplasser og den mest praktiske måten å organisere sin reiserute på.

IEMs avanserte teknologi gir også bilbrukeren muligheten til å bruke kollektive transportmidler på deler av reisen for derved å gjøre parkeringen til en mer behagelig opplevelse.