Smarte Parkeringsautomater

Takket være konseptet Smart Parkering er ikke parkeringsautomater lenger enkle betalingsstasjoner. De har blitt elektroniske tellere for bilister, som går langt utover betaling av parkeringstid.

IEM har utviklet sitt utvalg av parkeringsautomater og applikasjoner slik at de kan tilpasse seg alle typer parkering ved hjelp av ulike betalingsmåter og styring av både parkeringsabonnement og virtuelle billetter.

Smart Parking Meters

Utstyr

PARKERINGSAUTOMATER

IEM har utviklet sin siste generasjon parkeringsautomat ved hjelp av avanserte komponenter som gir utmerket komfort for bilfører. Med sitt alfanumeriske tastatur har Presto Europa ytterligere funksjoner som er basert på inntasting av bilens registreringsnummer. Presto Interactive skiller seg fra andre parkeringsautomater ved en stor berøringsskjerm som gir bilfører et brukervennlig grensesnitt. Presto Connect er den enkle og ideelle automaten for elektroniske billetter og papirløs betaling.

PARKERINGSPLATTFORM

IEMs parkeringsplattform inneholder parkeringslogikken. IEMs parkeringsplattform inneholder selve hjernen i systemet. Den kraftige takstkonfiguratoren er enkel å bruke for en gitt tariffstruktur på et gitt salgssted, det være seg parkeringsautomater eller apper for smarttelefon. Parkeringsplattformen er datakilden for alle betalings- og tekniske transaksjoner, som blir visualisert og behandlet i Presto 1000 , baksystemet.

BAKSYSTEM OG OPERATØRPORTAL

Presto 1000 er baksystemet som parkeringsselskapet får tilgang til ved bruken av vår operatørportal. Derved kan operatøren fjernstyre og overvåke hver enkelt parkeringsautomat. Basert på tildelte brukerrettigheter tillater portalen brukeren å stille inn og endre alle gitte parametere på enhver tilkoblet parkeringsautomat fra kontoret.

BILFØRERS WEBPORTAL

Bilfører har full kontroll på sitt abonnement direkte i webportalen prestopark.com. I tillegg kan de kjøpe elektroniske billetter for en gitt sone, eller administrere og kontrollere transaksjonene på sin brukerkonto.

Tjenester

Ved hjelp av permanent online kommunikasjon med parkeringsplattformen gir parkeringsautomatene en stor mengde parkeringsdata som operatøren kan behandle og analysere ved hjelp av baksystemet Presto 1000.Tilleggsfunksjoner gjør det mulig for operatøren å tilby bilistene innovative tjenester som kan tilpasses individuelle brukerbehov.

BETALINGSMÅTER

For å løse mangelen på mynt og tilpasse seg nye betalingsmåter tilbyr IEM flere betalingsalternativer for sine parkeringsautomater.

I tillegg til kredittkort basert på chip- eller NFC-teknologi, er e-lommebøker og apper nå blitt de vanligste betalingsmidlene. Betaling via Vipps og Swish vil bli lansert 2020.

ABONNEMENTSPARKERING

Enhver parkeringstillatelse kan gis til ethvert kjøretøy som er blitt registrert på PrestoPark .

Ved å være tilkoblet IEMs parkeringsplattform beregner den intelligente parkeringsautomaten riktig parkeringsavgift for et kjøretøy på grunnlag av takstinformasjon og perioden kunden ønsker. Behandlingen av andre tjenester som gratis/rabattert parkering for el-kjøretøy eller rabattkuponger kan håndteres med noen få museklikk.

SMARTERE HÅNDHEVING

IEM-parkeringsautomater støtter elektroniske billetter, der hver transaksjon er tilknyttet et kjennemerke. Dette betalingssystemet krever inntasting av kjennemerket på et alfanumerisk tastatur ved kjøp av parkeringstid. Når betaling er utført, lagres den elektroniske billetten og kan sjekkes umiddelbart av parkeringsbetjenten siden betalingen er registrert i sanntid. Elektroniske billetter reduserer operatørens driftskostnader, bilfører slipper å måtte legge en billett bak frontruten og den forenkler håndhevingen fordi man bare trenger å skanne kjennemerket.

Presto1000 charts

STATISTIKK OG RAPPORTER

Kraftige analyse- og beslutningsverktøy støtter parkeringsoperatøren i deres daglige styring av parkeringsaktiviteter. Baksystemet Presto 1000 håndterer

all data som overføres fra parkeringsautomater og apper. Systemet sporer alle tekniske og økonomiske transaksjoner og gir statistikk som salg i en gitt periode, region, betalingsmåte eller valgt metode for parkering. En oversikt over parkeringsaktivitetene vises på et forhåndskonfigurert dashboard.