Ny teknologi for gateparkering

OVERBELASTET BYSENTRUM

Dagens ubalanse mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder parkeringsplasser gjør det vanskeligere og vanskeligere for trafikantene å få tilgang til sentrum. Bilister som sirkler rundt på jakt etter en ledig parkeringsplass fører til økt sentrumstrafikk, noe som igjen øker karbonutslipp og bremser trafikkflyten. Tidsbegrenset betalt parkering er ikke lenger en fornuftig løsning alene.

Smart parkeringsstyring innebærer å ta i bruk innovative tjenester for å redusere trafikkbelastningen i sentrum.

ØKT KUNNSKAP OM BILFØRERS ADFERDSMØNSTER

De nye teknologiene IEM bruker gjør det mulig å samle tusenvis av parkeringsrelaterte data i sanntid og dermed få et tydeligere bilde av bilistenes parkeringsvaner. Denne informasjonen blir analysert, gjort tilgjengelig for de forskjellige interessentene (både bilførere og forvaltningsmyndigheter) og krysshenvist med andre lignende data som for eksempel parkeringsbilletter.

Denne tilnærmingen gir både innbyggere og besøkende nye muligheter som vil gjøre det enklere å parkere og dermed forbedre livskvaliteten.

UTSTYR TILPASSET ETHVERT KRAV

Byer implementerer en parkeringspolitikk som er tilpasset byenes størrelse, befolkning, økonomiske aktivitet og transporttilbud.

For mange lokale myndigheter er det ikke nødvendigvis verken nyttig eller bærekraftig å installere avansert teknologisk utstyr som samler enorme datamengder hver dag. Et grundig gjennomtenkt valg gjør det mulig for dem å samle inn bare de dataene som kreves for å optimalisere parkeringen på gaten samtidig som installasjons- og driftskostnadene begrenses.

Leverandører har utviklet flere enheter for å samle inn forskjellige typer data som brukes for å få sanntidsinformasjon om gateparkeringer: Sensorer, ANPR løsninger, skannebiler, apper mv.

White paper_EN_couverture

LAST NED VÅR RAPPORT (på engelsk).

"The future of smart parking is already here"

Du vil motta en link for nedlastning direkte via e-post. 
Dine data er fortrolige og vil ikke bli gitt videre til tredjepart. God lesning!