Parkeringsløsninger for smarte byer

Med Presto har IEM laget et sett med produkter og tjenester for parkeringsoperatører som forenkler parkeringsopplevelsen for bilisten. IEM tilbyr de mest innovative og komplette løsningene innen bransjen. IEMs bruk av avansert teknologi gir smarte og kreative verktøy for operatøren og en behagelig opplevelse for bilisten.

Tilkoblede enheter

IEM utvikler og produserer alle enheter og løsninger som kreves for datafangst på gaten. Fra parkeringsautomater, smarte sensorer, e-betalingsterminaler og smarttelefonapper. Alle disse systemene og enhetene samler inn store mengder av relevante data som viser bilistenes preferanser og leverer denne informasjonen til operatøren, for å støtte utviklingen av dennes parkeringsregime.

IEM har alltid lagt stor vekt på å modernisere sine parkeringsautomater, og dermed kunne tilby betaling både med chipkort, kontaktløse kort og automatene har også et innebygd tastatur.


IEM tilpasser seg innbyggerens parkeringsvaner og har også utviklet PrestoPark, en mobilAPP som er integrert med parkeringsautomatene og som gir bilistene et sett med tilleggstjenester.

Vår parkeringsplattform

Parkeringsplattformen samler og lagrer alle transaksjonsdata fra parkeringsautomatene og PrestoPark mobilappen. Dette er IEMs datavarehus som benyttes til daglig styring av infrastruktur, rapportering og dataanalyse. Det fungerer som et sentralt lager for alle operatør- og mobil applikasjoner, så vel som for tredjepartsgrensesnitt.

Data center

OPERATØRPORTAL

En kraftig operatørportal er en forutsetning for å kunne håndtere store mengder data, gi rett beslutningsgrunnlag og styre den daglige driften. IEM har utviklet et brukervennlig, nettbasert system for styring, kontroll og analyse av en operatørs parkeringsvirksomhet. Informasjon om effektiv overvåking, administrasjon, mynt innsamling, håndheving og vedlikehold er lett tilgjengelig. Nøkkelinformasjon i sanntid presenteres i et lettfattelig dashboard, i kombinasjon med statistikk som gir den informasjonen som kreves for å utvikle, gjennomgå og finjustere en operatørens parkeringsvirksomhet.

Presto1000 app

BILISTENS PORTAL

PrestoPark er en webportal som gjør bilistens kjøre- og parkeringsopplevelse så enkel som mulig. PrestoPark presenterer dataene for bilisten på en oversiktlig og grei måte. Et sett med apper støtter sjåføren i å kjøpe elektroniske parkeringsbilletter eller abonnement, finne nærmeste ledige parkeringsplass og informerer dem om alternative transportmidler. Bilistene har enkel adgang til all den informasjonen de trenger, det være seg på mobiltelefon, nettbrett eller en bærbar datamaskin.

Grensesnitt for tredjeparts apper

Å påvirke folks kjøremønster og dermed redusere energiforbruk og forurensing innebærer å gi bilistene oppdatert informasjon av høy kvalitet, lett tilgjengelig på sine favoritt-enheter. IEM støtter komplementære tredjepartssystemer og tilbyr både standard og individuelle grensesnitt mellom IEM-portalen og eksterne applikasjoner som navigasjonssystemer, parkeringsveiledningssystem eller informasjon fra kollektivselskaper.

TJENESTER

Vi i IEM forstår at tid er penger. IEM er derfor på vakt for å håndtere enhver uventet hendelse og sørge for at operatørens parkeringsautomater til enhver tid fungerer.

IEM tilbyr skreddersydde vedlikeholds pakker basert på en effektiv fordeling av ressurser og reservedeler. IT-tjenester som hosting, nettsky og databehandling tilbys i samarbeid med veletablerte partnere.

Som et utviklings- og produksjonsselskap kontrollerer IEM sine produkter og tjenester 100%. Takket være den sveitsiske kvaliteten på våre tjenester, blir normalt IEM valgt som den foretrukkne partner for våre kunders prosjekter.

Services IEM