PrestoPark.com

Brukerportal

presto-park_RVB

PrestoPark er en unik brukerportal som er tilgjengelig på websiden prestopark.com. Den inneholder et tilbud om ulike e-tjenester og har til hensikt å hjelpe bilistene med å finne ledig parkering og administrere sin brukerkonto.

Gjennom virtuelle parkeringsbilletter, hvor kjennemerke er identifikator, kan brukeren kjøpe sine parkeringstillatelser via portalen, både til kort- og langsiktige abonnementer.

En komplett portal som tilbyr verdifulle tjenester for bilister

Fordeler

 • Brukervennlig
 • En portal for alle operatører
 • Selvstendige tjenester

PROGRAMMER

 • Elektroniske betalinger: parkeringstid og abonnement
 • Parkeringstransaksjonshistorikk tilgjengelig for brukeren
 • Firmakonto, flåtestyring av parkering for firmaets bilpark
 • Oversikt over og anvisning til ledige parkeringsplasser
 • Kundeprogram for butikker som kan tilby gratis parkeringstid eller rabattkuponger
 • Søknader og  juridiske avtaler for abonnementstjenester (innbyggere, kommersielle …)
 • Konsultasjon og guidance til ledige parkeringsplasser
 • Betaling av sanksjoner for overtredelser (bare Frankrike)

PrestoPark er en del av løsningen: Skytjenester

Funksjoner

Mobilbetaling

 • Automatisk prisapplikasjon basert på parkeringsområde, gjenkjenning av kjøretøyets status med registrering
 • GPS-lokalisering av kjøretøyet på bykart og valgt parkeringsområde
 • Justering av parkeringstiden; avslutt før utløpt parkeringstid eller forlengelse av parkeringstiden
 • Elektronisk abonnementskort for områder som tilbyr slike
 • Automatisk varsling på smartelefon når utløpt parkeringstid nærmer seg
 • Historikk på transaksjoner, abonnement og kommunikasjon
 • Håndtering av verdikuponger
 • Betaling med kredittkort eller belastning av beløp fra forhåndsbetalt konto I Prestopark.

Intelligent veivisning

 • Søk etter byens ledige parkeringsplasser (områder utstyrt med Presto Sense detektorer)
 • Gir informasjon om applikasjoner, Internett og mobilt internet, trafikkdirigeringssystemer og GPS systemer
 • Plassering av kjøretøyet på digitale bykart og visning av ledige plasser
 • Visning: Grønn: mer enn 25% ledige plasser, Gul: mindre enn 25% ledige plasser, Rød: fullt
 • Automatisk visning av om et kjøretøy har parkert på et område eller ikke

Ileggelser ved utløpt parkeringstid
(kun Frankrike)

 • Bestemmelser for ileggelser ved utløpt p-tid med eller uten registrering
 • Nettside for support www.prestopark.com
 • Innleggelse av nummeret på ileggelser
 • Transaksjonshistorikk

Tilleggsfunksjoner

Kredittkortbetalinger

 • Utveksling av data med kredittkortselskapet
 • Sikring av betalinger og krypterte kredittkortnumre

Sentral parkeringsportal

 • Overføring av informasjon i sanntid

Parkeringsoperatør

 • Oppsett av abonnement med tilhørende dokumenter og priser
 • Statistikk
 • Aktivitetsrapporter
 • Se siden for parkeringsoperatører; Presto1000

Firmaprofilering

 • Utforming etter kundens ønske med mulighet for kart med egne logoer mv