Å påvirke folks parkeringsmønster og dermed redusere energiforbruk og forurensing krever oppdatert informasjon til bilfører, i sanntid på sin foretrukne enhet. IEM støtter komplementære tredjepartssystemer og tilbyr standard- og individuelt tilpassede grensesnitt mellom IEM og eksterne systemer som navigasjonssystemer, byens parkeringsveiledningssystem eller informasjon om rutetider for offentlig transport

STANDARD GRENSESNITT

IEM dataportal leverer standardgrensesnitt til trafikkstyrings- og styringssystemer fra ledende produsenter. Data om kjøretøyer fra sensorer formidles til den sentrale trafikkstyringsserveren i sanntid eller i forhåndsdefinerte intervaller.

IEM API

INDIVIDUELT GRENSESNITT

Verdien av en brukerportal øker betydelig ved integrasjon av tilleggsapplikasjoner. Basert på denne grunnleggende forståelsen, integrerer IEM-ingeniører gjerne tredjepartsapplikasjoner i PrestoPark. De analyserer individuelt kravene til grensesnitt og mulighetene for integrasjon. IEMs ingeniører tar hensyn til eksisterende infrastruktur og utvikler et godt strukturert konsept tilpasset individuelle behov. I implementeringsfasen støtter IEM-teamet seg på god fagkunnskap og best praksis.