Hvorfor benytte Smart Parkering i dag og i fremtiden ?

UTFORDRINGER MED ET ØKENDE ANTALL KJØRETØY

Mer enn 50% ser et økende behov for mobilitet. Mobilitet er ikke bare et spørsmål om å utvikle transportinfrastruktur og tjenester, det er også et spørsmål om å håndtere folks preferanser siden bruk av privat bil fremdeles er folks foretrukne måte å transporteres på. .

Dette fører til en økning i antall private kjøretøyer, som igjen uunngåelig fører til økning av energiforbruk og karbonutslipp.

Byer har et kontinuerlig behov for å revurdere sin politikk for urban mobilitet.  Derved må de også vurdere å tilby produkter og tjenester som vil påvirke folks adferd når det gjelder mobilitet.

PARKERING PÅVIRKER BILISTENS PREFERANSER

Som et resultat av folks bruk av private kjøretøy er byparkering, spesielt parkering på gateplan, en nøkkelfaktor for byens transportmønster. Ved å skaffe seg relevant informasjon om både ledig parkering og alternative transportmidler, kan bilistene ta fornuftige beslutninger om bruken av egen personbil.

Aktiv overvåking av parkeringsplasser og bruken av parkeringsavgifter er effektive måter å påvirke folks atferd og valg av transportmidler, noe som bidrar til betydelig reduksjon av energiforbruk og karbonutslipp.

IEMS ROLLE I URBAN PARKERING PÅ GATEPLAN

IEM er en ledende europeisk leverandør av intelligente enheter for å drifte parkering på gateplan. Takket være bruken av avansert teknologi og on-line tjenester tilbyr selskapet moderne løsninger for bymyndighetene, parkeringsoperatører og bilførere. Fokuset er ikke bare på betaling for parkeringen. IEM muliggjør også en mye bredere tilnærming til styring av bruken av parkeringsplasser, og parkeringsavgift basert på sanntidsinformasjon. Bilførere kan enten benytte IEMs intelligente automater eller applikasjoner på sin smarttelefon for identifisering, betaling, veiledning og i tillegg skaffe seg informasjon om alternative transportmåter. IEM gir bilføreren et sett med applikasjoner som gjør parkering til en hyggelig opplevelse. Konsekvensen av dette er et bedre miljø og derved også redusert bruk av privatbiler i byene, og mindre letekjøring.