Vi i IEM forstår at tid er penger. IEM er alltid klar til å håndtere en uventet hendelse for å sikre at operatørens parkeringsautomater til enhver tid fungerer.

IEM tilbyr individuelle vedlikeholdsplaner for å sikre en effektiv tildeling av ressurser og reservedeler. IT-tjenester som hosting, skybaserte tjenester og databehandling tilbys i samarbeid med veletablerte partnere.

Som utviklings- og produksjonsselskap kontrollerer IEM sine produkter og tjenester til 100%. Dette gjør at IEM blir den foretrukne partneren for enhver operatør.

IT TJENESTER

IEM tilbyr skreddersydde programvarelisenser og modeller. Sammen med vår vertspartner er vi fokusert på å redusere IT-kostnader gjennom tilpassede abonnementstjenester og out-sourcing av serverpark og vedlikehold.

Våre IT-servicemodeller kan integreres i klientens eksisterende IT-infrastruktur og driftsmodell.

IEM Services

VEDLIKEHOLD

IEM tilbyr et sett med godt balanserte vedlikeholdstjenester. Kunden kan enten velge et vedlikeholdsprogram som gir et enkelt vedlikehold til forutsigbare kostnader, eller så kan man overlate vedlikeholdet til IEM med to årlige forebyggende servicebesøk for å garantere oppetiden på utstyret. Garantitiden kan enkelt utvides til 5 år. Kontakt IEM Nordic for et individuelt forslag til vedlikeholdsprogram.

PROSJEKTER

IEMs prosjektledere kjenner vår programvare best. Ved å benytte disse sikrer våre kunder et best mulig grunnlag for å administrere sitt eget prosjekt. IEMs prosjektledere hjelper deg å planlegge og gjennomføre ditt prosjekt – alt fra plassering av automater og spesifikasjoner for den enkelte automat til sensorer, e-betalingsmidler, abonnementsløsninger, effektiv myntinnsamling og håndheving. Arbeidet vårt er basert på vellykket gjennomføring av forskjellige prosjekter i ulike utfordrende miljøer.