Overvåkning av parkeringsplasser

Byene fortsetter å vokse år for år, og mobiliteten til innbyggerne blir et stadig viktigere tema med sterkt fokus på de miljømessige aspektene.  Byene leter etter intelligente løsninger for å øke komforten for beboerne som bruker individuelle transportmidler, mens de samtidig ønsker å redusere den negative miljøpåvirkningen.

Ved hjelp av gatesensorer vil IEM kunne gi en nøyaktig oversikt over parkeringsbelegget. Denne innovative løsningen gir byene et verktøy for å bedre styring av trafikken i bysentra med dynamisk skilting og derved reduseres letetrafikken for bilistene. Dermed reduseres også forurensningen fra kjøretøy.

Utstyr

SENSORER

Den andre generasjonen av IEMs PrestoSense sensorer

har dobbel deteksjon; både magnetisk og ultralyd. Tilstedeværelse eller fravær av et kjøretøy oppdages og overføres i sanntid hvert 2 sekund. Påliteligheten til denne patenterte teknologien er så høy som 99,5%. Installasjonen er enkel, og gjøres med 3 skruer i bakken. Levetiden til en sensor er 8 år under normale bruksforhold.

KOMMUNIKASJON VIA LORAWAN NETTVERK

PrestoSense sensorene bruker Internet of Things teknologi, basert på LoRaWANTM (Low Power Wide Area Network) for å kommunisere med parkeringsplattformen. Teknologien er optimalisert for overføring av små datamengder med svært lavt strømforbruk. Nettverket kan leveres enten av IEM, myndighetene eller en teleoperatør.

PRESTO1000  BAKSYSTEM

Sensorstatusen (ledig eller opptatt) overføres til IEMs baksystem. Foruten sensor-data, samler man inn informasjon om pågående parkeringer fra automat og apper. All denne informasjonen blir behandlet og analysert i  Presto1000

OPERATØR PORTAL

Operatørportalen gir tilgang til baksystemet Presto1000 som gir en oversikt over parkeringssituasjonen. Sofistikerte rapporter informerer operatøren om belegg og parkeringsmønster.

BRUKER PORTAL

Bilistene kan se parkeringsbelegget via brukerportalen PrestoPark ,et servicetilbud for bilister. Sjåføren kan bruke sin mobiltelefon for å sjekke tilgjengelige parkeringsplasser og planlegge kjøreruten til en ledig plass.

Programmer

Der hvor PrestoSense sensorene er montert vil de gi informasjon om belegget i sanntid på operatørens parkeringsplasser. Informasjonen kan benyttes både av myndighetene og bilførerne for å oppnå en bedre parkeringsutnyttelse.

OVERVÅKNING AV PARKINGSPLASSER

Som verdifullt analyse- og beslutningsstøtteverktøy registrerer Presto 1000 all parkeringsaktivitet på parkeringsplassene utstyrt med sensorer. Presto1000 gir operatøren informasjon om beleggsprosenten over tid, antallet parkeringstilfeller, samt overholdelse av parkeringsbestemmelsene. PrestoSense sensorene støtter byens myndigheter i å definere sin parkeringspolitikk og enkelt måle resultatene.

IEM smartphone app

INFORMASJON TIL BILFØRERE

Reduksjon av letetrafikk og dermed reduksjon av luftforurensning er sentrale målsettinger når man setter et nett av sensorer i drift. Veiledning av bilister til neste ledige parkeringsplass, og sensorinfrastrukturen reduserer letekjøring med opptil 15 minutter i gjennomsnitt. IEM har utviklet PrestoPark og har grensesnitt til dynamiske skilter installert i byen for å visualisere ledige parkeringsplasser. I tillegg kan ledige plasser også vises på det innebygde GPS-systemet i appen.

SMARTERE HÅNDHEVING

IEMs parkeringsplattform er koblet i sanntid med operatørens håndhevingssystem. Trafikkbetjenten bruker sin mobiltelefon for å lokalisere alle kjøretøyer med avvik. Automatisk push varsling kan settes opp for en raskere respons. IEMs håndhevelsessystem gir også en optimalisering av kontrollene, og leder trafikkbetjenten til neste kjøretøy med mulig avvik fra parkeringsvilkårene.

DYNAMISK PRISING

Parkeringsprisene kan brukes til å justere etterspørselen etter parkeringsplasser. Når beleggsprosenten er kjent, kan timeprisen justeres opp eller ned. De første erfaringene viser økt belegg i bruken av plassene dersom gjennomsnittsprisen holdes omtrent uendret eller lavere i hele byen. Dynamisk prising reduserer letekjøringen og bedrer tilgjengeligheten på parkeringsplasser, særlig i pressområder.